Privacy Policy

اطلاعات شخصی
وقتی داده‌ها را در ابزارهای ما وارد می‌کنید، اطلاعات جمع‌آوری می‌شوند و سپس می‌توانند توسط مدیران وب‌سایت بررسی شوند. ما این اطلاعات را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نخواهیم گذاشت. اطلاعات شامل آدرس‌های ایمیل یا شماره تلفن نیست، بلکه از وب‌سایت‌هایی که در ابزارهای ما وارد می‌کنید تشکیل می‌شود.

آدرس آی پی شما (پروتکل اینترنت) نیز در حین استفاده از وب سایت جمع آوری می شود و برای مدیران وب سایت قابل مشاهده است. مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت یا با هیچ شخص ثالثی به اشتراک گذاشته نخواهد شد.